Home

Svensk databas

Svensk mediedatabas, SMDB, är Kungliga bibliotekets söktjänst för de audiovisuella samlingarna. Här hittar du över tio miljoner timmar audiovisuellt material; bland annat tv, radio, video, biovisad film, skivor, datorspel och film från filmarkivet i Grängesberg. Läs mer om samlingarna Svensk Patentdatabas är en gratis söktjänst som innehåller svenska patent och svenska offentliga patentansökningar. Lycka till med din sökning Svenska offentliga patentansökningar; Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige; EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen) Beviljade EP-patent där Sverige är designerat, det vill säga där sökanden vill göra sitt patent giltigt i Sverige. (Dessa är sökbara i databasen i sex månader efter EPO har beviljat det

Svensk Varumärkesdatabas. I vår databas finns varumärkesansökningar och varumärkesregistreringar som gäller i Sverige. Databasen har uppgifter om varumärkets innehavare och/eller vilka varor eller tjänster som varumärkesansökan eller -registreringen omfattar Välkommen till Svensk Lokalhistorisk Databas. SLHD är ett kulturarvsprojekt med syfte att digitalisera de kommunal- och sockenstämmoprotokoll, stadsfullmäktige- och kommunalfullmäktigeprotokoll m fl. samt göra dessa tillgängliga online. Här kan du söka information i mängder av svenska kommunal- och sockenstämmoprotokoll Du kan använda Svensk MeSH när du behöver hitta bra sökord att använda när du söker i databaser. Kom igång så här. Översätta medicinska termer. Du kan också använda Svensk MeSH som en ordbok, när du vill översätta medicinska termer från svenska till engelska och tvärtom. Du kan söka både på svenska och engelska Databasen omfattar uppgifter rörande sjömän som mönstrade av eller på vid Karlskrona sjömanshus mellan åren 1871-1937. Registreringen av sjömän vid Karlskrona sjömanshus påbörjades 1997 i en arbetsgrupp i Karlskrona och har under senare tid drivits som ett samarbetsprojekt mellan Karlskrona kommun, ArkiVara och Landsarkivet i Lund

snygga kukar

SKUD är en nationell likriktare och ett referensverktyg för svenska kulturväxters vetenskapliga, hortikulturella och inhemska namn. Den är till för alla som arbetar eller kommer i kontakt med kulturväxter och som önskar en korrekt namngivning. Som kulturväxt betraktas här inte bara de växter som odlas i Sverige utan alla dem vi använder, inhemska eller importerade. Databasen. Databas med över 50 000 bussar från den svenska busshistorien. Här kan du hitta ägarhistorik, tekniskadata och bilder från både nya och gamla bussar Demografisk Databas Södra Sverige Vårt långsiktiga mål är att alla kyrkböcker över födda, vigda och döda för Skåne, Blekinge och Halland ska registreras för perioden 1650-1900 och vara fritt sökbara på Internet

Genom att klicka på ordet DATABAS här nedan kommer du till vår databas som vi har utlagd på Elektronikhusets server. Databasen innehåller i dag ca 500 000 uppgifter om indelta soldater som tjänstgjorde mellan 4/12 1682 och 31/12 1901 i Yngre Indelningsverkets organisation. Databasen>>> I databasen hittar du allt som universitetets forskare publicerat sedan 2007, i vissa fall med fulltexter. SwePub: Samlad ingång till de forskningspublikationer som finns registrerade i de svenska lärosätenas publiceringsdatabaser FORNSVENSK LEXIKALISK DATABAS

Svensk mediedatabas (SMDB

Svensk Patentdatabas, Sö

Databas med svenska översättningar av de ämnesord, sk MeSH-termer (Medical Subject Headings) som används i bl. a. PubMed. Mer info. Ämnesområde: Biomedicin Medicin Omvårdnadsvetenskap Till databasen. Svensk Patentdatabas. Sök bland svenska patent, offentliga. En databas (tidigare databank) är en samling information som är organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att söka efter och hämta enskilda bitar information, samt ofta även att ändra informationen.Ordet databas kan beteckna informationen som finns lagrad, eller den programvara (databashanterare) som förstår att tolka den ofta mycket komplexa datastrukturen som lagras på.

Svensk Travsport är huvudorganisation för den svenska travsporten. På travsport.se finns all information om travsporten i Sverige, dess aktiva och hästar, avel och uppfödning samt antidopning och djurskydd Välkommen. Denna webbsida ger en omfattande katalog över kläder, utrustning, dekorationer, accessoarer, frisyrer och hästar som finns i spelet StarStable™ Online (SSO).De olika tabellerna kan filtreras och sorteras och du kan söka artikeln. Ha så kul medan du söker, väljer och optimerar Dyntaxa taxon-id: 0: GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:0: Taxonstatus: Accepterat: Konceptdefinition: Kategori (rang) Rot: Vetenskapligt namn: Biota: Trivialnamn: li

Att söka efter patent i databaser - PR

I tjänsten Svenska dagstidningar finns Aftonbladet, Dagens industri, Dagens nyheter, Expressen och Svenska dagbladet fullständigt digitaliserade. Dessutom finns ytterligare cirka 900 tidningstitlar som i olika grad digitaliserats av KB. Totalt innebär det nära 27 miljoner sidor Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning Svenska databaser. Svenska databaser / SSD - Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst ; Swedish Social Science Data Service. Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (medarbetare) ISSN 0280-3976 Publicerad: Göteborg : SSD, 1982-Flera språk. Skriftseri projektet svensk etymologisk databas Etymologier intresserar som bekant både lekt och lärd. I frågespalter frågar allmänheter efter ordens ålder och ursprung, och när Nationalencyklopedin i mitten av 1980-talet planerades var det en självklarhet att också etymologier skulle finnas i de enskilda ordartiklarna samt att viktigare svenska orter skulle förses med etymologi SLHD - Svensk lokalhistorisk databas. Svensk lokalhistorisk databas är ett kulturarvsprojekt med syfte att digitalisera de svenska kommunal- och sockenstämmoprotokoll samt göra dessa tillgängliga via Internet

Build Custom Database Applications 10x Faster. No Coding. Start Your Free Trial Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid. Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om Databaser - Ingen beskrivning. Search for Chemicals och EUCLEF. Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har samlat information om kemiska ämnen på EU-marknaden i databasen Search for Chemicals Databasen för provfiske i vattendrag heter officiellt Svenskt elfiskeregister (SERS). Data används i nationella utvärderingar, till exempel vid bedömning av ekologisk status i våra vattendrag, men också vid uppföljning av fiskevårdsåtgärder (till exempel kalkning, uppförande av fiskvägar, biotoprestaurering)

Sök i databaser - varumärke - PR

 1. istern Jennie Nilsson till ett studiebesök hos Robert Eklundh. Intresse finns men på grund av Corona-pande
 2. Denna webbplats, Svensk trafikföreskriftssamling (STFS), innehåller trafikföreskrifter som enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (öppnas i nytt fönster) ska publiceras på den särskilda webbplatsen. Av förordningen framgår vilka slags trafikföreskrifter som ska publiceras på webbplatsen
 3. istrera ryttarlicenser, tävlingsanmälningar, tävlingsstatistik m.m. För att kunna nyttja tjänsten fullt ut loggar du in nedan. Om du inte redan har ett konto trycker du på knappen för att bli medlem så är du igång på bara några
 4. Markera kryssrutan om du även vill se upphävda föreskrifter, upphävandeföreskrifter, föreskrifter som ej trätt ikraft samt tidsbegränsade föreskrifter som upphört att gäll

Credits. Initially, this database was mainly based (with kind permission) on informations and pictures from a former website maintained by Renee Goldpaw.I retrieved all her data, structured it into several tables, integrated some filtering and sorting features and calculated optimal combinations Svensk nationell datatjänst drivs av ett konsortium som består av: Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet Karolinska Institutet KTH Lunds universitet Stockholms universitet Sveriges lantbruksuniversitet Umeå universitet Uppsala universitet. Samarbetspartners. DDI Re3dat Sök bland svenska dagstidninga

Sök begagnade bildelar! Bildelsbasen.se är Sveriges i särklass största databas med bildelar. Här hittar du begagnade, nya och renoverade delar och tillbehör till ditt fordon. » Om Bildelsbasen.s Sveriges största Star Trek-sida med avsnittsguide, bokrecensioner, information om arter, forum och mycket mer.. Svensk This dataset contains authority records about photographers that have been active from around 1840 until today. The purpose of the database is to map the photographers whose photographs are stored in Swedish archives, libraries and museums

Index - Svensk Lokalhistorisk Databas

Samlingarna på KB är stora. Så stora att de hittas via flera olika söktjänster. Det går inte att fritextsöka i alla samtidigt, så använd filtreringen nedan för att komma vidare till rätt söktjänst Du kan använda Svensk MeSH när du behöver hitta bra sökord att använda när du söker i medicinska databaser. Du kan också använda Svensk MeSH som en ordbok, när du vill översätta medicinska termer från svenska till engelska och tvärtom. Du kan söka både på svenska och engelska En relationsdatabas är en databas där information (data) är organiserad i relationer (även kallade tabeller) bestående av rader (kallas också poster eller tupler) och kolumner (fält).En unik nyckel identifierar varje rad. Termen relationsdatabas definierades ursprungligen 1969 av Edgar Codd på IBM, men den strikta innebörden har luckrats upp av nutida databastillverkare

Svensk MeS

 1. Vad har våra val för effekt på klimatet? Det är i dag självklart för många att fråga sig inför ett köp - och kraven på att kunna redovisa det ökar från kunderna. RISE Klimatdatabas har svaren på frågorna om mat. - När klimatdatabasen används för att illustrera råvarors och måltiders klimatpåverkan i olika verktyg och applikationer gör den verkligen nytta, säger.
 2. Som branschorganisation stödjer och företräder Svensk Kollektivtrafik våra medlemmar bland annat genom att svara på remisser. Här hittar du våra senaste remissvar. FRIDA är en nationell databas med nyckeltal för fordon, miljö, säkerhet och tillgänglighet
 3. Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård
 4. Förord till den digitala utgåvan. Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av Elof Hellquists Svensk etymologisk ordbok.Med etymologisk menas att ordboken innehåller förklaringar till ordens ursprung och historia. Detta är det enda verk av sitt slag som finns för svenska språket
 5. Denna databas är också tillgänglig via Naturvårdsverkets webbsida. På Naturvårdsverkets finns även en annan databas med detaljerade uppgifter från så kallade EPRTR-anläggningar, vidare finns även uppgifter om handeln med utsläppsrätter. Via Energimyndighetens webbsida kan man nå energistatistiken på läns- och kommunnivå
 6. Svenska Akademiens ordböcker. Denna webbplats använder s.k. cookies för att ge användaren ökad funktionalitet

Svensk översättning av 'database' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online Introduktion till Microsoft Access Det här avsnittet beskriver en äldre version av Access. Motsvarande kapitel i boken Databasteknik är uppdaterat med information om de senaste versionerna.. Jag är inte expert på Microsoft Access, eller på Microsofts övriga produkter Databaserna är insorterade i vårt ordinarie databasutbud men finns även separat listade. Lista över fria databaser; Söka i andra databaser. De finns möjligheter att söka i andra databaser, t ex via Dialog, kontakta då biblioteket, biblioteket@hb.se, tel. 033-435 40 50 Svenska Akademiens ord­bok, SAOB, är en historisk ord­bok som beskriver svenskt skrift­språk från 1521 till våra dagar. Läs mer. Nyhet. SAOB har nått fram till väva. Ytterligare drygt 5 500 ord från vrett till väva är nu sökbara på saob.se och svenska.se Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället

Svenska kyrkan har drygt 5,8 miljoner medlemmar. Här finns statistik för kyrkans medlemsutveckling och för kyrkans verksamhet Svensk Försäkring sammanställer ett brett spektrum av statistik. Under marknadsstatistik finns övergripande information om den svenska försäkringsmarknaden. Under liv- och skadeförsäkring finns mer specifik information för respektive område

familj porr

Sök i databas - DDS

DiVA portal is a finding tool and an institutional repository for research publications and student theses written at 49 universities and research institutions Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten Svensk miljöteknik i samlad databas ger bättre spridning och mer tid till försäljning Genom att samla information om svenska miljöteknikföretag och referensobjekt i en och samma databas, ser IVL Svenska Miljöinstitutet till att företag och organisationer i miljötekniksverige kan ägna mer tid åt att göra affärer - och mindre tid åt administration

Den 12 november 2020 arrangerar Isof och Språkbanken Sam ett digitalt seminarium om maskinöversättning och om behovet av att identifiera och samla in språkresurser från svenska myndigheter. Pseudonymization of learner essays as a way to meet GDPR requirements 27 ok SWB är en rikstäckande avelsorganisation med syfte att stödja och utveckla avel, uppfödning, utbildning och marknadsföring av svenska varmblodiga hästar. Swedish Warmblood är internationellt konkurrenskraftiga i hoppning, dressyr och fälttävlan. Svenska varmblod i världsklass produceras av våra SWB -uppfödare

Publicerad av 3M Svenska AB. Produkt 2020-11-09. Drömrulltårta. Cakes4u. Publicerad av Switsbake Int AB. Produkt 2020-11-11. Hamburgare 160g Jämtland Mjukis. Nacka Köttprodukter AB. Publicerad av Nacka Köttprodukter AB. Nyhet 2020-08-14 Hamburgare 100% nötkött. Publicerad av Atria Foodservice AB Svensk definition. Medline är NLMs (National Library of Medicine) mest betydande bibliografiska databas. Den utgör huvuddelen av den biomedicinska referensdatabasen PubMed och är sökbar via NLMs webb. Posterna i Medline är indexerade med termer ur MeSH (Medical subject headings). Engelsk definitio

FalbygdsanorSAOL - Android Apps on Google PlayBostad till salu på Franska Rivieran - Montfleury

Svensk Musik ingår i ett internationellt nätverk av informationscentra vars uppgift är att dokumentera och informera om det egna landets musik ute i världen. Svensk Musik Swedmic AB är ett aktiebolag helägt av Stim - som också till största delen finansierar tjänster som utförs av Svensk Musik genom Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt Översättning av databas till italienska i svensk-italiensk lexikon - Flest översättningar - Helt gratis Sökbar databas som innehåller uppgifter om arkivmaterial i svenska arkiv, bibliotek och museer. Riksarkivet Detta betyder att Riksarkivet ingriper på alla områden i de centrala statsmyndigheternas arkivvård och verkar genom landsarkiven även på det lokala och regionala planet

Svensk kulturväxtdatabas, SKUD Externwebbe

Svensk Busshistoria Bussdatabasen på näte

 1. nelse via mail inom kort. Vi uppmanar alla som ej justerat sitt lösenord att göra detta i god tid innan miljörapporteringsperioden
 2. Svensk Vattenkraftförening (SVAF) är en organisation för den småskaliga vattenkraften under 10 MW. Här återfinns 1900 kraftverk, som tillsammans producerar knappt 5 TWh och tillför 1000 MW effekt, siffror som kan fördubblas i befintliga kraftverk
 3. Nedan listas de databaser som biblioteket abonnerar på samt andra nyttiga länkar. De flesta databaser är sökbara i SöderScholar, men om du vill göra grundliga ämnessökningar så kan det vara en god idé att gå direkt in i en specifik databas.Du kan sortera listan alfabetiskt, efter ämne eller efter typ av material samt söka efter en specifik databas i sökrutan
 4. Byggvarubedömningen används av de ledande aktörerna på den svenska byggmarknaden. Läs mer. Vill du bedöma en produkt? Ett nytt digitalt bedömningsflöde gör det enklare för dig att bedöma dina produkter. Skapa ett konto idag eller logga in om du redan är kund hos oss
 5. I databasen för Sidas stöd till civilsamhällets organisationer (CSO) kan du hitta detaljerad information om de tusentals insatser som Sida genomför i samarbete med de strategiska partnerorganisationerna (SPO), det vill säga de svenska CSO som har ett långsiktigt avtal om ett fördjupat samarbete med Sida.. Dessa insatser bedrivs inom ramen för de båda strategierna Stöd genom svenska.
 6. Svensk urologisk forskning. Uroforsk.se är Svensk Urologisk Förenings (SUF) forskningsdatabas där pågående och avslutade urologiska studier i Sverige studier registreras. Databasen är initierad och finansierad av styrelsen i SUF och har inga kopplingar till företag eller andra organisationer. Läs mer hä
 7. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet

Start - DDS

Svenska Domäner grundades 1991 och är ett av de ledande företagen på svenska webbhotell och domänhanteringsmarknaden. Genom åren har vi belönats med tilliten från tusentals kunder, bland dessa finns några av världens största företag och vi är fast beslutna att fortsätta tjäna det förtroendet Välkommen till en databas med svenska tal genom tiderna Svenska tal är tänkt att vara en resurs för studenter i retorik, talskrivare och andra intresserade av samtida och historisk svensk talekonst - eller helt enkelt på jakt efter tal på svenska De flesta svenskspråkiga dagstidningar, tidningar på internet. Länkar till offentlig och privat sektor Innehåll och funktion. I Dyntaxa kan du söka efter svenska taxa på olika nivåer- t.ex. art, släkte eller familj - och få information om gällande namn, släktskap och vanligt förekommande synonyma namn.Dessutom finns uppgifter om förekomst och invandringshistoria i Sverige. Informationen i Dyntaxa är basen för SLU Artdatabankens övriga portaler, verktyg och databaser

Sök Soldat Centrala Soldatregistre

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Författningsregiste SwePub - nationell söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäte Svensk MeSH Databas med svenska översättningar av de ämnesord, sk MeSH-termer (Medical Subject Headings) som används i bl. a. PubMed. Ämnesområde: Biomedicin Medicin Omvårdnadsvetenska Nationalencyklopedin är ett stort svenskt uppslagsverk med artiklar inom olika ämnen. Uppslagsverket består av encyklopedin, NE:s svenska och engelska ordbok, NE:s atlas och innehåller över 460 000 artiklar, reportage och korsordshjälp. Du får också tillgång till ordböcker på svenska, engelska, tyska, franska, spanska och arabiska Den svenska popscenen förevigas genom databas. Svenskt Rockarkiv har tagit fram databasen Popfakta.se. Det tog dem nio år, men nu har sajten som rymmer i stort sett större delen av svensk popmusik äntligen lanserats. Sidan kommer fungera som en databas över svensk popmusik och om det förmodan är något som du saknar tar Popfakta mer än gärna emot dina synpunkter och adderar listan.

SvFF: "Att spela på egen serieseger är en gråzon" - 90 minuterGenline – Wikipedia

Artiklar - ett urval svenska databaser - Bibliote

 1. Genom universitetsbiblioteket finns tillgång till ett stort antal databaser där du bland annat hittar böcker, tidskrifter, artiklar, noter och ljudfiler, ofta i fulltext. När du befinner dig på Luleå tekniska universitet kommer du åt allt innehåll i databaserna automatiskt men om du befinner dig på annat håll måste du gå in i databasen via bibliotekets webb och logga in med din LTU.
 2. ska smittspridningen av covid-19, som började gälla i Region Stockholm den 29 oktober, beslutat att
 3. Inledande bestämmelse. 1 § För Riksbankens övervakning av och Finansinspektionens tillsyn över finansmarknaderna ska det hos Statistiska centralbyrån finnas en särskild samling uppgifter som genom automatiserad behandling används för de ändamål som anges i 2 § (databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna). Ändamå
 4. Enskilt innehåll i databasen är tillgängligt under licensen Database Contents License I tillägg till villkoren i Open Database License gäller följande för dig som användare eller utvecklare: Du får gärna använda databasen eller en modifierad version av den i dina egna applikationer, men om du gör så måste du meddela Uppsala runforum (runforum@nordiska.uu.se) att denna lösning finns
 5. Svenska Intensivvårdsregistret får data inrapporterat om de fall av Covid-19 som hamnar på svenska intensivvårdsavdelningar. Hur snabbt SIR får data beror på lokala rutiner för rapportering och lokala it-system. Åldersspannet mellan den yngsta och den äldsta som lagts in på intensivvårdsavdelning p.g.a. Covid-19 är stort
 6. EUR-Lex innehåller EU-lagstiftning, rättspraxis från EU-domstolen och andra offentliga EU-handlingar samt den autentiska, elektroniska versionen av EUT på 24 språk
 7. IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil. Vi är närmare 350 miljöexperter och har verksamhet i Sverige, Kina och Indien. Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället - från vetenskap till verklighet
Oerhört ohört | Ekastigen

Fornsvensk Lexikalisk Databas

 1. Star Stable är ett hästspel online fullspäckat med äventyr. Rid och ta hand om dina egna hästar och utforska den spännande ön Jorvik. Prova på spelet gratis
 2. databas översättning i ordboken svenska - finska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk
 3. VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i Jönköping
 4. Hitta information om Hylte Kommun - Svensk Lokalhistorisk Databas. Adress: Svarvaregatan 2, Postnummer: 314 34
 5. Svenska kyrkor i ny databas. Jo, hon bor i Klippan, är apotekstekniker och förutom släktforskning har hon våra svenska fåglar som stort intresse
 6. Sjekk database oversettelser til Svensk. Se gjennom eksempler på database oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Användbara databaser och webbplatser Karolinska

Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, används för att klassificera företag och arbetsställen efter vilken verksamhet de bedriver. SNI är viktig för bland annat ekonomisk statistik Title: Att hålla på formerna. Om framväxten av Svensk morfologisk databas: Authors: Berg, Sture Cederholm, Yvonne: Issue Date: 2001: Extent: 13 sido

Video: SKK HUNDDATA - Svenska Kennelklubbe

Databasprogram och appar Microsoft Acces

Kulturnät Sverige - Samlar och sprider svensk kultur, har bl.a. 4848 länkar till Svensk kultur. MrJet - Flygbiljetter till lågpriser, sök pris, resmål och boka själv Mäklarsamfundet - Aktuellt, Sälja, Köpa, Objekt, Nyproduktion, Svenska fastighetsutbudet, Aktuella räntor och kreditgivare, Branschorganisationer och besiktningsmän, Kommuner och lokaltrafik, Intressanta länka Avhandlingar.se ger dig en inblick i vad svenska doktorander och forskare håller på med. Här hittar du 98095 färdiga avhandlingar (doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar), varav ungefär hälften går att ladda ner i fulltext, som PDF-dokument.. Vad är du intresserad av? Skriv in ett sökord i sökfältet ovan, och ta reda på vad det finns för avhandlingar i ämnet

 • Rätoromanisch aussprache.
 • Ring p4 sverigesradio se.
 • Get winevent as xml.
 • Benchmarking betydelse.
 • Vad är spillvattenledning.
 • Erste hilfe kurs ottweiler.
 • Svider i hårbotten tappar hår.
 • Johan trouvé.
 • One coin värde.
 • Förenade festerier liu.
 • Erste hilfe kurs ottweiler.
 • Styr lag om arbetsrätt.
 • Långsamt tempo webbkryss.
 • Aboriginal translate.
 • Football manager download mac.
 • Amerikansk fotboll usa.
 • Huddinge if blogg.
 • Abotanien.
 • Ikea info.
 • Utbetalningskort nordea till swedbank.
 • Libyen steckbrief.
 • Freilichtbühne schwerin kommende veranstaltungen.
 • Boklok radhus.
 • Jva shop business.
 • Hur bidrar du till ett gott arbetsklimat.
 • Notorious trailer.
 • Neurofysiologiska kliniken.
 • Bpo.
 • Manchester city transfers 2018.
 • Kantarellsås frysta kantareller.
 • Smaklökar barn.
 • Vad händer efter utslag kronofogden.
 • Elitsatsning fotboll barn.
 • Watch justice league online free 2017.
 • Skross muv usb.
 • Mäta höjd träd.
 • Fjällren.
 • Animerad film 2016.
 • Viking line fartyg.
 • Holistisk människosyn.
 • Bekanntschaften münchner merkur.