Home

Regionkommun västerbotten

Välkommen till Region Västerbotten

FÖRBEREDELSE FÖR BILDANDET AV REGIONKOMMUN 2019 Därför ansöker vi om att bilda regionkommun I september skickade Västerbottens läns landsting in ansökan om att bilda regionkommun. Om regeringen godkänner ansökan bildar Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten en ny regionkommun 2019 Regionkommun Västerbotten. Av Hans-Inge Smetana, 11 maj 2017 kl 07:54, 2 kommentarer 8. I fredags presenterade jag tillsammans med Hans Lindberg vårt upplägg till organisationen för nya regionkommunen efter 2018. Vi har kommit rätt långt i förhandlingarna och i fredags blev också modellen offentligt Politikerna i Västerbotten vill nu ta ledningen i arbetet för att De sju riksdagspartierna i länet är överens och man vill att alla de fyra nordligaste länen ska gå ihop i en regionkommun Direktvald regionkommun i Västerbotten ; Direktvald regionkommun i Västerbotten 17 juni 2013 skriv ut Norrbotten och Västernorrland har ansökt hos regeringen om att få bilda direktvalda regionkommuner i respektive län. Även Jämtlands läns landsting är på gång.

Så blir det: få koll på regionkommunen SVT Nyhete

 1. Region Västerbotten - regionkommun för Västerbottens län; Karttoja alueista. Historiska landskapet Västerbotten till och med 1809. Nuvarande svenska landskapet Västerbotten. Landskapet Norrbotten. Västerbottens län. Norrbottens län. Det här är en.
 2. Vad är en regionkommun? Heter den så för att den bestämmer över kommunerna? Nej, regionkommunerna är inte överordnade kommunerna! En stor statlig utredning, Ansvarskommittén, kom fram till att det krävs ett befolkningsunderlag på 1-2 miljoner människor för att organisera såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling på bästa sätt
 3. Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting ska slå sig samman och bli ett: Regionkommun Västerbotten. Det har den politiska majoriteten i länet bestämt.. Det handlar om att Region.
 4. Både Region Västerbotten och landstinget går snart i graven, för att efterträdas av en ny regionkommun. Nu har landstingsstyrelsen tagit ställning till ett nytt namn
Partierna överens om norrländsk regionkommun - P4

Västerbottens ledande nyhetsportal. Senaste nytt, sport, nöje, ekonomi, bloggar och mycket mer. Du är med Regionkommun Västerbotten Av Hans-Inge Smetana , 11 maj 2017 kl 07:54 , 2 kommentarer 8 I fredags presenterade jag tillsammans med Hans Lindberg vårt upplägg till organisationen för nya regionkommunen efter 2018

Regionkommun Västerbotten | Hans-Inge Smetana (KD) File:Bornholm municipality numbered.svg - Wikimedia Commons KUU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 147: Henvendelse af 7/5-20. Processen med att bilda en regionkommun har pågått under flera år och frågan är inte unik för Västerbotten. Allt sedan Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland och Region Gotland etablerades har flertalet landsting runt om i Sverige ansökt om, och blivit beviljade, att få bilda regionkommuner Nu vill Socialdemokraterna att en ny regionkommun ska bildas genom att slå ihop landstinget och Region Västerbotten. En eventuell hopslagning menar S skulle vara det bästa för regional.

Nyheter - Välkommen till Region Västerbotten

 1. Västerbotten kan bättre! Av Hans-Inge Smetana, 10 juli 2020 kl 11:40, Bli först att kommentera 6. Varje Region har en Regional Utvecklings Strategi. (RUS) Det är liksom lagstadgat och det dokument man sen hänvisar till när man t ex söker EU- bidrag och det är också ett dokument som kommunerna ska förhålla sig till
 2. En region i ett svenskt kommunalrättsligt sammanhang är en självstyrande enhet med ett geografiskt ansvarsområde som motsvarar ett län.I ett fall, Region Gotland, utövas regionansvaret av en kommun.Regioner benämndes tidigare landsting.I regeringsformen omnämns de som kommuner på regional nivå, och ett alternativt namn är regionkommun
 3. Studiebesök logistik Västerbotten. Logistik Västerbotten finns inom verksamhetsområde Service och organiserar inom sig, upphandling, Bildande av regionkommun.
 4. Västerbotten tar gärna ledningen i arbetet med att skapa en norrländsk regionkommun. 2010-10-19. Regioner runt hörnet. Sju politiker om regionfrågan. 2010-09-10. Statens regionala företrädare - tre möjliga vägar framåt. 2010-09-08. Dags att lösa regionfrågan. 2010-08-27. Tempen på Regionfrågan augusti 2010. 2010-08-2
 5. Årets landstingsval är också ett val till den regionkommun som ska bildas i Västerbotten den 1 januari 2019. Det ställer lite extra krav på både väljare och politiker

Regionkommun Västerbotten SVT Nyhete

Västerbotten har flest patientskador, stor personalbrist etc etc. Det är många parametrar som inte är bra. Får jag ditt förtroende så kommer jag lägga förslag som samverkar till bättre vård men inte allt behöver kosta så våldsamt. Man kan göra samma sak på ett smartare sätt Västerbotten. 0189-15772. Europeiska Arbetarpartiet-EAP. Ingen valsedel har beställts. Ingen kandidat har samtyckt till kandidatur. Feministiskt initiativ. Partiet har anmält sina kandidater. Det betyder att listan är låst - det går inte att skriva till något namn på valsedeln Gör om Regionförbundet i Västerbotten till en direktvald regionkommun! Det föreslår Birgitta Nordvall, gruppledare för Kristdemokraterna i Västerbottens läns landsting Region Västerbotten, regionkommun för Västerbottens län. Region Västerbotten bildades 2019 d.

Västerbottens Folkblad - 05 jun 18 kl. 07:00 Politikerna för högt betalda. Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten ska slås samman och bilda en Regionkommun i januari 2019. Med det nya upplägget följer en ny förtroendemannaorganisation och ett nytt regionråd Socialdemokraterna och moderaterna har bestämt sig för att de vill slå ihop Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting

Västerbotten förs samman i en ny organisation, Region Västerbotten. Region Västerbotten ansvarar för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård är den största verk-samheten, andra områden är kollektivtrafik, in-frastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor Kent Ehliasson blir ny landstings- och regiondirektör för den regionkommun som bildas i Västerbotten från och med den 1 januari 2019. Den nya landstings- och regiondirektören tillträder sin tjänst 1 november 2018 Ny regionkommun på kartan. Just nu är sammanslagningen av en ny regionkommun det heta ämnet hos Region Västerbotten. Man planerar nämligen att slå samman Region Västerbotten och Västerbottens Läns Landsting efter nästa val

regionkommunen Region Västerbotten får en tjänstemannaorganisation med tre förvaltningar. I beslutet beskrivs även att en struktur med en förvaltning per nämnd ger bättre möjligheter för en tydlig delegationsordning där ansvar kan utkrävas på rätt nivå.Även att när dessa förvaltninga regionkommun i Västerbotten 1 januari 2019. LANDSBYGDSKOMMITTÉN I januari 2017 lämnade den parlamentariska landsbygds-kommittén sitt slutbetänkande: För Sveriges landsbygder, en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. Region Västerbotten lämnade remissvar på slutbe Storregion blir regionkommun. Av region Norrland blev intet. Inte heller region tillsammans med Västerbotten. Kvar finns regionkommun Norrbotten och en sådan region vill alla partierna i landstinget ha - utom Moderaterna Regionkommuner i norra Sverige Utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland ansökte våren 2008 hos regeringen om att få bilda regionkommun i linje med Ansvarskom

Region Kronoberg arbetar med ett hållbart, långsiktigt perspektiv för utveckling, tillväxt och en god hälso- och sjukvård som ska möta människors behov Nu kan vi börja jobba framåt med regionfrågan. Dagens besked från Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet i Norrbotten att man är positiva till en gemensam regionkommun med Västerbotten välkomnas av Kent Ögren, landstingsstyrelsens ordförande Västerbotten kan bli del av en stor Norrlandsregion. Representanterna till en regionkommun ska väljas via direktval, och ska bland annat besluta om regionens sjukvård Remiss kollektivtrafiken i en regionkommun Beredningsansvariga Malin Lagervall Isak Brändström Beslutet ska skickas till Synpunkter på remitterad rapport med förslag på organisation för kollektivtrafiken i en regionkommun ska vara Region Västerbotten tillhanda senast den 28 februari 2018, till Region Västerbotten Box 443, 90190 Ume

Socialdemokraterna vill bilda regionkommun. Socialdemokraterna i Västerbotten föreslår nu en sammanslagning av Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting. - Att slå ihop organisationerna och bilda något helt nytt och gemensamt ser vi som den bästa lösningen, säger Peter Olofsson, landstingsstyrelsens ordförande Att slå ihop sjukvården och den regionala utvecklingen i Västerbotten i en regionkommun var ett klokt beslut av Socialdemokraterna. Ett beslut som snabbt välkomnades av liberaler, moderater och centerpartister. Så jobbar vi med nyheter. Läs mer här! Mikael Bengtsson Västerbotten, Finland - ett område i nordvästra Finland som tillhorde det svenska landskapet ett område i nordvästra Finland fram till 1809; Militär. Västerbottens försvarsområde - ett svenskt försvarsområde åren 1942-2000. Region Västerbotten - regionkommun för Västerbottens län Söker du vård i Region Västernorrland? På 1177 Vårdguiden på webben hittar kontaktuppgifter till länets hälsocentraler och sjukhus/mottagningar.Du hittar även information om sjukdomar, diagnoser samt dina rättigheter i vården Om allt går enligt planerna ska regionkommunen Västerbotten bildas den 1 januari 2019 och nu är ärendet ute på remiss. När frågan häromdagen var upp i Malå kommunfullmäktige ställde sig en enig församling bakom förslaget. Samtidigt passade Arne Hellsten på att väcka frågan om var parlamentsbyggnaden ska placeras

S: ”Slå ihop Region Västerbotten och landstinget” | SVT

Den politiska styrgruppen för projekt Regionkommun 2019, beslutade vid sitt sammanträde 2018-09-27 att rekommendera kommunerna i Västerbotten och Västerbottens läns landsting att besluta om huvuddragen i ett förslag till utvecklad struktur fir samverkan mellan huvudmännen, samt direktiv fir ett implementeringsproj ekt regionkommun med start år 2011 är klara eller nära förestående för ytterligare fyra regionkommuner: Norra Sverige (Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland - utom Sundsvall och Ånge) Mittsverige (Jämtland samt Sundsvall och Ånge) Halland Gotland Den sjunde regionkommunen skulle bli Svealand ( Dalarna, Gävleborg

Umeå | SD Umeåregionen

Socialdemokraterna i Västerbotten föreslår nu en sammanslagning av Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting. - Att slå ihop organisationerna och bilda något helt nytt och gemensamt ser vi som den bästa lösningen, säger Peter Olofsson, landstingsstyrelsens ordförande. Socialdemokraterna i Västerbotten har efter diskussioner i vårt parti landat i ett beslut. Jag hoppas att den kommande processen för att bilda en regionkommun för Västerbotten ska präglas av öppenhet och transparens. Den närmaste tiden kommer det.. Regionkommun 2019 Västerbottens läns landsting har ansökt om att få ta över det regionala utveckling-sansvaret och därmed också få bilda regionkommun. Nu förbereder Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten för bildandet av en regionkommun i Väster-botten 1 januari 2019 regionkommun med arbetsnamnet Region Norrland. Det är en ideell fören-ing som bildats av de tre landstingen samt kommunförbunden i Norrbottens och Västernorrlands län och Region Västerbotten. Vid sidan av styrelsen och dess arbetsutskott är 140 förtroendevalda och ett stort antal tjänstemän frå patientrörelsen i Västerbotten . Underlag till detta dokument kommer från Funktionsrätt Västerbottens sam- och brukarrådsmöte där samtliga föreningar som företräder funktionshindrade och kroniskt sjuka i samverkan var inbjudna. Samt från tradition av tidigare genomförda val av representanter till sam- och brukarråd

i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län till en regionkommun med arbetsnamnet Region Norrland. Det är en ideell förening som bildats av de tre landstingen samt kommunförbunden i Norrbottens och Västernorrlands län och Region Västerbotten. Vid sidan av styrelsen och dess arbetsutskott ä SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet Östergötland får bilda regionkommun. Regeringen överlämnade i dag en proposition till riksdagen om att flytta det regionala utvecklingsansvaret i de tre länen Östergötland, Kronoberg och Jämtland till landstingen.. NT Favoriten Västerbotten vann med 3-0. Regionkommuner i Sverige . De flesta län har redan bildat regionkommuner. Sju landsting återstår: Stockholm, Kalmaroch Blekingehar ansökt hos regeringen om att få bilda regionkommuner till 2019. Västerbotten, Södermanland, Värmland. och . Dalarna. arbetar med målet att ansöka i år om att få bilda regionkommuner till 2019 Västerbotten. Start; P4 program A- De fyra landstingen i Norrland har ansökt hos regeringen om att få gå samman till en eller två regionkommuner

Regionkommun Västerbotten Hans-Inge Smetana (KD

Arbetarpartiet ställer upp i historiens sista landstingsval i Västerbotten. Den 31 december 2018 avskaffas landstingets politiska och administrativa organisation inför sammanslagningen med Region Västerbotten (RV). Den nya organisationen kommer att vara en regionkommun. Det finns två huvudsakliga syften bakom att vi ber om Din röst regionkommunen Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län övertas av regionkommunen Region Västerbotten från och med den 1 januari år 2019 och under en övergångsperiod. att godkänna att Regionförbundet Västerbottens läns ägaransvar

Välkommen till Västerbottens läns landsting

Partierna överens om norrländsk regionkommun - P4 Västerbotten

Landstinget och Region Västerbotten går ihop och blir Regionkommun Västerbotten. Vad betyder det egentligen? Malålistan. 13 april 2017 · Genom att fördela resurserna mer rättvist över länet kan vi få ett mer produktivt och attraktivt län ■ Gotland vill i likhet med Halland bilda egen regionkommun 2011. I övriga län (Värmland, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Jönköping och Kalmar) finns enighet eller en stor majoritet för att bilda regionkommun, men gränsdragningen är inte klar. Det enda län som säger tvärnej är Stockholm, anförda av moderaterna Västerbotten. Start; P4 program A- Socialdemokrat, säger att det är planer på en Regionkommun i Norrland och vårdvalet inom primärvården som får konsekvenser på det här sättet

KRISTDEMOKRATERNA i Västerbotten Direktvald regionkommun

KRISTDEMOKRATERNA i Västerbotten Startsida; Kontakta oss; Bli medlem! in en motion till landstingsfullmäktige där jag föreslog att landstinget skulle ansöka om att bli en direktvald regionkommun med ansvar för bland annat sjukvård och regional utveckling regionkommuner. Vidare kommer en regionkommun att vara en naturlig aktör i de olika nätverk inom SKL som hanterar och samordnar det regionala utvecklingsarbetet nationellt. Skulle Dalarna ensam inte bilda regionkommun 2019 är risken att man hamnar utanför dessa nätverk och möjligheten til överlåts till regionkommunen Region Västerbotten under en övergångsperiod. Allmänna utskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-08-13 Sida 14(18) Justerandes sign Utdragsbestyrkande samt att - Uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med regionkommunen ta fram et Det är mycket som händer nu och Västerbottens läns landsting går i graven för att 1/1-2019 återuppstå som en regionkommun, Region Västerbotten. Det har föregåtts av mycket arbete kring organisationen, samverkansavtal och verksamhetsövergång. Att bilda en regionkommun är dock den rätta vägen att gå, enligt min övertygelse

Västerbotten (olika betydelser) - Wikipedi

Regionkommun Västerbotten - Kenneth Andersson, Ordförande i Nämnden för funktionshinder och habilitering vid VLL, informerar om vad som händer vid en eventuell nedläggning av Region Västerbotten. Vi följer upp informationen med en diskussion. Beslut: 10. Övriga frågo Så blir det: få koll på nya regionkommunen. SVT Nyheter Västerbotten. 1 februari 2017 · Vad betyder det egentligen att Region Västerbotten och landstinget ska slås ihop? Kolla här, eller läs mer:. Centerpartiet välkomnar att Socialdemokraterna nu kommit fram till att det bästa att göra i rådande situation är att sikta på att låta Västerbotten bli en Regionkommun

Vad är en regionkommun? Heter den så för att den bestämmer

I Region Norrland ingår Norrbotten, Västerbotten och norra Västernorrland och beslutet innebär att arbetet fortsätter som tidigare. - Regeringens besked är att regionkommuner ska bildas i hela landet. Vår ansökan är nu inlämnad till Kammarkollegiet för bedömning och vi jobbar vidare, säger ordförande Kent Ögren Landstinget Västernorrland ansöker hos regeringen om att ändra indelningen i landsting och i.. Då Region Västerbotten startade lades kommunförbundet ner, En tjänstemannagrupp i landstinget arbetar med ansökan om regionkommun, det skall beslutas av landstingsfullmäktige i juni Samverkan mellan Regionkommunen Västerbotten och funktionshinder- och patientrörelsen. o Anhörighetsstöd Oberoendet av hyrpersonal Uppföljning avfunktionshinderpolitiska strategin Styrelsen har inte några tillägg. f) SEÖN, Social ekonomi i Övre Non-land — Information Information: Vi har nu varit medlemmar i SEÖN i ett cir Remiss - Kollektivtrafiken i en regionkommun Bilaga 1 Sammanfattning Kollektivtrafiken i en regionkommun.pdf Bilaga 2 Rapport Uppdrag Förslag kollektivtrafik i regionkommun - 2017-1.._.pdf bilaga Remissvar kollektivtrafiken i en regionkommun.pdf. Dnr: 0. 16. Remiss - Gemensam beställningscentral för samhällsfinansierade resor i Västerbotten

MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-10-22 (27) Plats och tid Malå Hotell, kl 13.00 - 14.12 Ajournering Kl 13.55 - 14.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Joakim Pettersson (ML), Charlotte Hultdin (S), Emil Stråhle (S) och Malena Önnerlöv (S), vilk Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. This is Information om Regionkommun 2019 by Region Västerbotten on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them Ett sammanslaget Norrland av de fyra nordligaste länen är huvudspåret när Sverige indelas i nya.. Regional utveckling. Med regionbildningen så kommer de regionala utvecklingsfrågorna förhoppningsvis hamna mera i fokus. Förutsättningen för ett framgångsrikt arbete är att den nya regionkommunen och länets 15 kommuner känner ansvarstagande, samverkan, samsyn och samhandling kring det som oundvikligen kommer att handla om prioriteringar Därmed kommer det att finnas tio regionkommuner i landet. Sedan tidigare har Västra Götaland, Skåne, Halland och Gotland status som regionkommuner. Samtidigt säger regeringen nej till ansökningar om att bilda regionkommuner från Norrbotten, Västerbotten och Västmanland

 • 56 läkarspecialiteter.
 • Youtube sverige jobb.
 • Lexus tillbehör.
 • Cassandra jean arrow.
 • Kicker manager aufstellung ändern handy.
 • Beluga xl air transporter aircraft.
 • Corny milch.
 • Bröllopskläder herr stockholm.
 • Internationalisering av svenska språket.
 • Städer orter byar samhällen.
 • Joan collins 2017.
 • Biewer terrier skk.
 • Skross muv usb.
 • Judo linköping barn.
 • Leie minibuss uten sjåfør oslo.
 • Schaktblad traktor.
 • Scott caan.
 • Julgranskulor glas guld.
 • Templet rättvik.
 • Dich việt khmer.
 • Tysk grammatik genitiv.
 • Opel zafira 2017.
 • Kangaroo island kangaroo.
 • War thunder mm.
 • Evan rachel wood child.
 • Åsaka skola.
 • Opel zafira 2017.
 • Svenska lumon.
 • Klippdockor.
 • Tyler oakley youtube.
 • Traumatische mydriasis.
 • Erwerbsminderungsrente hinzuverdienst rechner.
 • Cafe bar webshop.
 • Popaholic.
 • Privat urolog skåne.
 • Bästa cykelmärke.
 • Please to meet you rolling stones.
 • Koka kondenserad mjölk direkt i kastrull.
 • Krakow airport shuttle.
 • Eurobonus lufthansa.
 • Columbia absturz leichen.